Nieczynne składowiska odpadów pozostają wciąż groźne dla środowiska. Dolnośląscy samorządowcy realizują projekt, który pozwoli je zabezpieczyć i upiększyć. Góry śmieci pokryją się zielenią i zostaną wytyczone na nich ścieżki edukacyjne.Rekultywacje zbyt mocno obciążyłyby budżety pojedynczych gmin, dlatego dobrym rozwiązaniem okazał się projekt „wielogminny”.

- Samorząd województwa wraz z 9 gminami zainicjował projekt,  którego operatorem jest Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa - wyjaśnia Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wrocławiu.
Połączone siły samorządowców pozwoliły na otrzymanie ponad 14,5 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na rekultywację składowisk.
Cały projekt dotyczący składowisk o łącznej powierzchni ok. 21 ha jest wyceniany na ponad 19,6 mln złotych.
- Prace na składowiskach odpadów komunalnych  w Strzegomianach (gm. Sobótka) i w Sulikowie zostały już zakończone - mówi Małgorzata Jarzynka, prezes zarządu DIS - Trwają intensywne prace rekultywacyjne na pozostałych siedmiu gminnych składowiskach.
Jakie jest zaawansowanie tych inwestycji?

W Polanicy-Zdrój i Ziębicach wykonano już praktycznie wszystkie zaplanowane prace. Około 88 proc. to wynik Przemkowa. Dobry rezultat ma także składowisko w Jędrzychowicach w gm. Zgorzelec -  wykonano tam ok. 80 proc. z zaplanowanych inwestycji. Wyniki rekultywacji na pozostałych składowiskach to: Sulęcin gm. Siechnice (ok. 75 proc.); Stróża gm. Mietków (ok. 58 proc.) i  Bystrzyca Kłodzka (18 proc.).
Prace rekultywacyjne polegają na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, zapewnieniu odgazowania złoża, uszczelnieniu przed migracją wód opadowych, wykonaniu warstwy odwadniającej oraz okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) wraz z nasadzeniami roślinności. To bardzo potrzebne prace, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska.
Oto kilka z przykładów lokalizacji składowisk. Hałdy śmieci w Polanicy Zdroju nie dość, że psują krajobraz uzdrowiska, to znajdują się w pobliżu rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Spływające ze składowiska substancje mogą być niebezpieczne dla środowiska. Uzdrowisko Bystrzyca Kłodzka ma wysypisko usytuowane w strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych Śnieżnik – Góry Bialskie. Góra śmieci w Jędrzychowi-cach jest położona zaledwie kilkadziesiąt metrów od Nysy Łużyckiej. To także niebezpieczna dla środowiska lokalizacja.       
- Równolegle prowadzona jest kampania edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców – mówi Małgorzata Jarzynka. – Ukierunkowana jest na działania ograniczające powstawanie odpadów, ponowne ich użycie oraz metody przywracające im wartość.
W ramach kampanii, oprócz systematycznej edukacji na stronie www i profilu Facebook, zaplanowano przedstawienia dla dzieci z eko-drużyną w roli głównej; konkurs plastyczny „Drugie życie śmieci”; „Igrzyska Gmin” - m.in.: test wiedzy o ekologii i rekultywacji, konkurs na najlepszy film o tematyce ekologicznej oraz gra terenowa oraz „Eko-książeczkę” dla dzieci.