Blisko 33 mln zł przeznaczy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na pomoc młodym bezrobotnym, którzy nie są zarejestrowani w urzędach pracy. Właśnie trwa konkurs, który ma wyłonić instytucje udzielające wsparcia osobom poniżej 30. roku życia. Działania te będą możliwe dzięki unijnemu Programowi Wiedza Edukacja Rozwój. Chodzi o aktywizację osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Prace z młodymi Dolnoślązakami zaczną się przede wszystkim od identyfikacji oraz zdiagnozowania potrzeb dostosowania. W ramach dodatkowych działań bezrobotni, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m. in. na kontynuowanie nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy. Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania mogą otrzymać pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów, albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu.

W planie działań w ramach programu PO WER będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maks. ok. 26 tys. zł).

 

– Konkurs adresujemy nie tylko do urzędów pracy, a w ślad za tym do publicznych służb zatrudnienia i ochotniczych hufców pracy, ale też do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, dialogu społecznego, czy też partnerstwa lokalnego. Ubiegającym się o pomoc dajemy również sporo czasu na solidne przygotowanie oferty. Finalne projekty będziemy przyjmować od 13 do 24 lipca – mówi Lilla Jaroń, wicedyrektor ds. zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Dla zainteresowanych aplikowaniem o fundusze z programu PO WER zostaną zorganizowane specjalne spotkania informacyjne. Pierwsze odbyło się  2 czerwca w Wałbrzychu. Kolejne zaplanowano we Wrocławiu (9 czerwca), Jeleniej Górze (10 czerwca) i Legnicy (12 czerwca).

Więcej informacji i formularz rejestracji na spotkania można znaleźć na: www.power.dwup.pl.