Dolnośląscy Pracodawcy zachęcają powiatowe urzędy pracy do współpracy przy organizacji spotkań na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Za pośrednictwem Konfederacji Lewiatan Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się do wiceministra Jacka Męciny o wydanie szczegółowych interpretacji dotyczących możliwości finansowania spotkań dla pracodawców.

Ostatnia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powołała do życia Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to instrument wsparcia dla kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników utworzony w celu zwiększenia kompetencji oraz zapobiegania utracie pracy.

Dzięki funduszowi KFS firmy mogą finansować kursy, studia i egzaminy podnoszące kwalifikacje, badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenia związane z podjętym kształceniem. O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do osób od 45 roku życia.

W ocenie Konfederacji Lewiatan i Dolnośląskich Pracodawców efektywność wykorzystania instrumentu KFS zależy wyłącznie od zainteresowania pracodawców tą formą dofinansowania, a co za tym idzie, koniecznością rozpowszechniania informacji o KFS.- Gwarantem skutecznej promocji w tym obszarze jest zaangażowanie w działania informacyjne organizacji pracodawców, zwłaszcza tych działających regionalnie i lokalnie. W tym kontekście istotne jest aby wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy nawiązywały aktywną współpracę z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców, czyli będącymi jedną ze stron w Komisji Trójstronnej – tłumaczy Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu związku Dolnośląscy Pracodawcy.

Organizacje te są bowiem w stałym i bezpośrednim kontakcie z pracodawcami. Posiadają także wiedzę i doświadczenie, jak skutecznie informować o dostępnych środkach finansowych oraz jak należy przygotować się do wnioskowania o środki KFS.

Dolnośląscy Pracodawcy rekomendują w szczególności zlecanie organizacjom reprezentatywnym działań promocyjnych KFS, takich jak: spotkania merytoryczne z pracodawcami Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a przede wszystkim konsultacje i poradnictwo dla lokalnych pracodawców.