Jak co roku, Nestlé zaprasza na letnie praktyki do swoich oddziałów w całej Polsce – również do nowej fabryki karmy dla zwierząt w Nowej Wsi Wrocławskiej. Praktyka potrwa od 1 lipca do 30 września i firma wypłaca za nią wynagrodzenie. W ubiegłym roku ponad połowa praktykantów Nestlé w całej Polsce dostała propozycję stałej pracy. Na tegoroczną „Letnią Praktykę z Nestlé” aplikować można do 15 kwietnia 2015 roku przez stronę internetową firmy.

„Letnią Praktykę z Nestlé” tworzą dwa programy: Business Internship Program (BIP), czyli praktyki w różnych działach m.in. w sprzedaży, marketingu, finansach, obsłudze klienta itp. oraz Technology Engineering Development Program (TEDP), będący ofertą praktyk w działach technicznych w fabrykach Nestlé w całym kraju. W Nowej Wsi Wrocławskiej, w ramach BIP będzie można zdobywać doświadczenie w dziale kosztów oraz personalnym.

Kto ma największe szanse? Studenci III, IV, V roku studiów bądź absolwenci do roku po obronie pracy magisterskiej kierunków związanych z psychologią, socjologią, zarządzaniem personelem, a do działu kosztów – ekonomii, finansów, controllingu lub pokrewnych. Studentów kierunków technicznych fabryka karmy dla zwierząt zaprasza natomiast do programu TEDP do działów: technicznego, produkcji, zapewnienia jakości oraz inżynierii przemysłowej. Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów ostatnich lat studiów magisterskich lub absolwentów do dwóch lat po obronie kierunków mechanicznych, energetycznych lub automatyki, zarządzania i inżynierii produkcji, chemii, technologii chemicznej, biotechnologii, technologii żywności, mikrobiologii i pokrewnych. Aplikacje można wysyłać poprzez stronę internetową firmy www.nestle.pl/kariera.

„Letnia Praktyka z Nestlé” to jedna z najlepszych szans zdobycia doświadczenia i wejścia na rynek pracy. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przyznało jej Znak Jakości i miano Praktyki Wysokiej Jakości. Tym samym firma Nestlé Polska S.A. jako jedna z pierwszych została uczestnikiem prestiżowego Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Doświadczenie w organizacji praktyk dla studentów firma rozwija już od 16 lat, z roku na rok przyjmując coraz więcej praktykantów. Rok temu do działu HR trafiło blisko 4500 aplikacji!

Wsparcie ludzi młodych we wchodzeniu na rynek pracy to jeden z globalnych priorytetów Nestlé w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth, w ramach której firma zadeklarowała stworzenie do 2016 roku w całej Europie 10 000 miejsc pracy dla osób do 30. roku życia oraz kolejnych 10 000 miejsc staży i praktyk. W Polsce program obejmuje ponad 800 osób.

– W 2015 roku firma przyjmie łącznie na staże i praktyki aż 160 osób, z czego około połowa zostanie przyjęta na „Letnią Praktykę z Nestlé”. Dla każdej z przyjętych osób przygotowywany jest indywidualny program praktyk, na bieżąco monitorowany i modyfikowany przez opiekuna praktyk, z którym praktykant przez cały czas będzie w stałym kontakcie. Ten kontakt to taki rodzaj mentoringu – managerowie służą praktykantom radami i wsparciem dotyczącym bieżących zadań, ale także ich całego życia zawodowego, oczekiwań, planów, marzeń zawodowych i szans ich realizacji. Dzięki temu praktykanci mogą sprawdzić, jak może wyglądać ich przyszła praca oraz porównać swoje wyobrażenie o pracy zawodowej z rzeczywistością. To również bardzo dobry moment, żeby zdobyć cenne doświadczenie i wzbogacić CV – powiedziała Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i HR Biznes Partner Nestlé Polska S.A.

 

Jak wygląda rekrutacja?
Rekrutacja na praktyki wygląda tak jak typowa rekrutacja na wszystkie stanowiska pracy w Nestlé, dlatego sam udział w niej można traktować jako ciekawe i przydatne doświadczenie. Jest to proces złożony z czterech etapów dla BIP i trzech dla TEDP. Pierwszym krokiem jest wypełnienie aplikacji na stronie internetowej – na tym etapie studenci określają który program praktyk ich interesuje, w jakim mieście i dziale chcą się rozwijać. Kolejnym krokiem są testy analitycznego myślenia (tylko dla BIP). Nie badają one jednak wiedzy kandydata, a jego zdolność do analizowania danych w postaci tabel i wykresów (w przypadku testu analizy danych liczbowych) oraz tekstu (test analizy informacji słownych). Trzeci krok to rozmowa z pracownikiem działu rekrutacji. Taki wywiad trwa od 30 do 60 minut i dotyczy motywacji, doświadczenia, planów na przyszłość i zainteresowań. Następnym, ostatnim już etapem, jest rozmowa kwalifikacyjna z menadżerem działu, do którego się zaaplikowało, czyli z potencjalnym przełożonym.

Kogo szuka Nestlé?
Osób, które nie boją się wyzwań ani ciężkiej pracy, są ciekawe świata, chcą się rozwijać i cenią sobie dobrą atmosferę w pracy. Co oferuje firma? Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku u największego producenta spożywczego świata.