Czy za niedzielę - 3 maja należy nam się dzień wolny? Czy będzie można odebrać wolne za święto wypadające w dzień wolny od pracy - 3 maja? Niestety, w tym roku nie odbierzemy wolnego za święto 1 i 3 maja, bo nie wypadają one w sobotę. Dlaczego tak to działa?

W tym momencie obowiązuje  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy . Czytamy w niej, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. To oznacza, że mielibyśmy dzień wolny do odbioru, gdyby święto wypadało np. w sobotę - 2 maja. Ale w tym roku złożyło się inaczej. To, że firmy oddają wolne za święto przypadające w sobotę wynika z wyroku Trybunału  Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r.

(sygn. akt K 27/11), który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy nakazujące tego nie robić. Działały one na mocy zmian wprowadzonych w 2011 roku, kiedy jako dzień wolny wprowadzono święto Trzech Króli.

Kiedy zatem będziemy mogli skorzystać z prawa odbioru dnia wolnego za święto wypadające w sobotę? W 2015 roku będą dwie okazję do odbioru wolnego za święto wypadające w sobotę. Pracodawcy zrekompensują nam dniami wolnymi 2 dni świąteczne -15 sierpnia - czyli święto kościelne Matki Boskiej Zielnej i 26 grudnia - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.