Najważniejsze zmiany to przede wszystkim niższe koszty - nowa regulacja ustala maksymalny koszt pozaodsetkowy pożyczki w wysokości do 55 proc. rocznie oraz 100 proc. wysokości pożyczonego kapitału w trakcie całego trwania pożyczki. Kolejną ważną zmianą jest koniec z rolowaniem klientów. Dodatkowym zabezpieczeniem klienta przed tak zwanym rolowaniem pożyczek ma być zapis mówiący o tym, że jeżeli w ciągu 120 dni od dnia wypłaty pierwszej pożyczki weźmie on u pożyczkobiorcy kolejną - koszty maksymalne muszą zmieścić się w pierwotnym limicie.