Budowa nowego Centrum Dystrybucyjnego AB S.A., które powstaje w Magnicach koło Wrocławia, postępuje zgodnie z harmonogramem. Planowane oddanie do użytku to koniec maja 2015 roku. Obecnie trwają budowlane prace wykończeniowe oraz instalatorskie. Nowe Centrum Dystrybucyjne AB S.A. będzie się wyróżniać zaawansowanymi systemami automatyki magazynowej, dającymi Grupie AB silną przewagę rynkową w obszarze logistyki. Całkowite uruchomienie Centrum Dystrybucyjnego AB S.A. w Magnicach przewidywane jest w wakacje 2015 roku.

Projekt „Centrum Usług wspólnych w zakresie logistyki dla grupy AB”  realizowany jest w  ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Projekt Współfinansowany ze przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Grupa kapitałowa AB

plasuje się w czołówce największych dystrybutorów IT/ AGD/ RTV i zabawek w Europie.
Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 000 partnerów handlowych.
Od 2006 roku spółka AB SA jest notowana na GPW.