Rozstrzygnięto konkurs na wybór firm, które przez najbliższe dwa lata będą realizować ogólnopolskie programy edukacyjne.

Odbył się on w ramach projektu "Biznes dla edukacji", który Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Celem konkursu był wybór firm, które we współpracy z wybranymi przez siebie szkołami i uczelniami zrealizują dwuletnie programy edukacyjne.

- Istotą tych programów będzie przekazywanie uczniom i studentom wiedzy na temat potrzeb i wymagań pracodawców, organizowanie spotkań z praktykami biznesu, programów mentoringowych, praktyk w firmach, konferencji z udziałem pracodawców w ośrodkach edukacyjnych oraz działań promujących typy kwalifikacji poszukiwane przez pracodawców - wyjaśnia Katarzyna Baranowska z Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

- Chodzi o zwrócenie uwagi przedsiębiorców i kadry zarządzającej na korzyści płynące ze współpracy ze szkołami, w których kształcą się ich przyszli pracownicy – dodaje Anna Balcerzak-Raczyńska z Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w PARP.

– Działania projektu, a w szczególności właśnie programy edukacyjne, mają doprowadzić do wzrostu liczby przedsiębiorstw angażujących się w taką współpracę. Im więcej bowiem firm wspierających szkoły i uczelnie w kształceniu zawodowym, tym liczniejsza grupa młodych osób dobrze przygotowanych do pracy i tym mniejsze problemy pracodawców z rekrutacją.

Wśród zwycięzców znalazły się takie firmy, jak: Amica Wronki, Energa, Faurecia Automotive Polska, DPD, Cemex, SMT Software, Sandoz Polska, Saint Gobain, Witowskie Cieplice, Infosys BPO, Polskie Zakłady Lotnicze.

Oprócz 11 dwuletnich programów edukacyjnych w ramach projektu we wszystkich województwach odbędą się seminaria poświęcone współpracy edukacji z biznesem.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej: www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl.