Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może zostać zainicjowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Na podstawie tego porozumienia, którego przykładowy formularz znajduje się poniżej, możne zostać rozwiązana każda umowa o pracę. Formuując taki dokument należy pamiętać, by zawrzeć w nim m.in. dane obu stron, miejscowość i datę, prośbę o rozwiązanie umowy (koniecznie należy wskazać termin, od którego umowa przestanie obowiązywać). Co ważne, w przypadku rozwiązania za porozumieniem stron nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia.