Zgodnie z aktualnymi przepisami, nie ma jasno określonej formy, w jakiej pracodawca zleca pracownikowi podróż służbową. Jak wiadomo, od formy ustnej lepsza jest forma pisemna - z uwagi na możliwość archiwizacji takiego polecenia. Poprawnie sformułowane Polecenie wyjazdu służbowego powinno jednak zawierać kilka elementów, które znacząco ułatwią realizację takiego polecenia. Powinny się w nim znaleźć m.in. cel podróży, jej datę, środek transportu oraz informacje dotyczące rozliczenia kosztów takiej podróży.

Wyjazdu służbowego odmówić mogą jedynie kobiety wciąż lub rodzice/opiekunowie dzieci w wieku do lat 4.