Osoby fizyczne, które posiadają numer PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są płatnikami podatku VAT, nie są zobowiązane do obliczania, pobierania i uiszczania podatków do US, a także nie opłacają składek ZUS, wówczas ma obowiązek wypełnić formularz ZAP-3, w celu zaktualizowania danych w ewidencji podatników. W ten sposób można m.in. podać w urzędzie numer swojego konta bankowego czy też aktualny adres korespondencyjny.