Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której nastąpiło uchybienie terminu bez winy strony, która nie dokonała w wyznaczonym terminie określonej czynności, wówczas przysługuje nam prawo do sporządzenia Wniosku o przywrócenie terminu. Dokument ten, którego przykładowy wzór możecie Państwo pobrać poniżej. Należy pamiętać, że wniosek ten trzeba złożyć we właściwym urzędzie w ciągu 7 dnio od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Po tym czasie wniosek będzie odrzucony. Wyjątek stanowią jedynie wyjątkowe okoliczności, każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

Przy formułowaniu wniosku ważne jest uzasadnienie przyczyny uchybienia.