Formularz VAT-8 obowiązuje tych podatników, którzy nie są czynnymi płatnikami VAT. Z tego też powodu nie składają oni deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, gdy w ciągu jednego miesiąca dokonali nabycia międzywspólnotowego oraz importu usług, dla których podatnikiem jest nabywca.