Obowiązek wypełnienia i złożenia formularza VAT-12 ciąży na tych podatnikach, którzy świadczą usługi taksówek osobowych i jednocześnie wybrali ryczałt jako formę opodatkowania (zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o VAT). Obowiązek ten nie dotyczy tych podmiotów, które trudnią się wynajmem samochodów osobowych wraz z kierowcą. Deklarację VAT-12 składa się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu. Warto pamiętać, że decydując się na ryczałt rezygnujemy z prawa do odliczania podatku z tytułu dokonanych zakupów.

Ponadto, zrezygnowanie z formy ryczałtowej może nastąpić dopiero po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia rozliczania dochodów w ten sposób.