Na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnik ma obowiązek wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym formularz PCC 3/A, który jest dodatkiem do formularza PCC 3, jeśli w podstawowym dokumencie nie udało się w nim zmieścić wszystkich informacji o tych podatnikach, którzy są zobowiązanych do zapłaty podatku.