Każdemu podatnikowi, który otrzyma decyzję od naczelnika urzędu skarbowego z którą się nie zgadza lub też nie jest dla niego satysfakcjonująca, przysługuje prawo do odwołania. W tym celu należy sporządzić Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego, którego przykład znajduje się w linku poniżej. Zgodnie z przepisami, podatnik ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia pisma) na odwołanie się od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Dokument ten wnosi się do organu, który wydał decyzję. Z kolei rozpatrzeniem odwołania zajmuje się organ podatkowy wyższego stopnia.