Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 to dokument zawierające m.in. takie dane, jak wysokość osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za poprzedni rok podatkowy Zeznanie CIT-8 należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następnego roku. Dokument ten składamy w urzędzie skarbowym.