Akcyza, czyli podatek pośredni regulowany przez ustawę o podatku akcyzowym, obejmuje także alkohol etylowy. Co ciekawe, pod względem wpływów do budżetu to właśnie akcyza jest drugim co do wielkości podatkiem. Na tej stronie znajdziecie Państwo wzór deklaracji do podatku akcyzowego od alkoholu etylowego AKC–4/A obowiązujący od 2 stycznia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.

Wypełniając tę deklarację należy pamiętać, że dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 ... (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich składów łącznie).

Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/A dla tego samego składu, należy oznaczyć je odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/A dotyczącego tego samego składu, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .

Dla każdego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 ... (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 – dla wszystkich miejsc odbioru łącznie). Jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego formularza AKC-4/A dla tego samego miejsca odbioru, należy oznaczyć je odpowiednio numerami: 1, 1a, 1b ...; 2, 2a, 2b ...; 3, 3a, 3b ... . W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/A dotyczącego tego samego miejsca odbioru, części C i D wypełnia się tylko w formularzach oznaczonych numerami: 1, 2, 3 ... .

Części B i E formularza nie wypełnia podatnik, który zobowiązany jest do dokonania przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).