O potencjale wrocławskich instytucji badawczych i potrzebach przedsiębiorców realizujących projekty rozwojowe dyskutowano podczas konferencji 10 maja w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Podczas spotkania firmy doradcze PWC i Antal oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA zaprezentowały wspólnie przygotowany raport "Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji".

Jest to kompleksowe opracowanie, które dotyczy sfery badawczo-rozwojowej w regionie aglomeracji wrocławskiej. Zawarte w publikacji dane obejmują m.in. podsumowanie najważniejszych atutów miasta, zestawienie najistotniejszej inwestycji oraz wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie.

5,6 tysiąca pracowników w sektorze badawczo-rozwojowym

Z raportu wynika, że stolica Dolnego Śląska jest jednym z najbardziej przedsiębiorczych miast w Polsce. W podregionie wrocławskim działa ok. 173 663 przedsiębiorstw, a ich liczba rośnie rocznie średnio o 2,8 proc. Obecnie Wrocław jest liderem pod względem liczby osób zatrudnionych w sektorze B+R. Jest to ok. 5,6 tysiąca pracowników. Potencjał badawczo-rozwojowy Wrocławia budują głównie uczelnie wyższe oraz renomowane instytuty naukowe, które prowadzą badania i świadczą usługi B+R. W regionie funkcjonuje też wiele instytucji wspierających biznes, np. Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocławski Park Technologiczny lub Dolnośląski Park Innowacji i Nauki.

Opracowanie "Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji" wskazuje też, że w zakresie tworzenia działów B+R w firmach produkcyjnych w aglomeracji wrocławskiej, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Legnickiej Specjalnie Strefie Ekonomicznej zaobserwowano tendencję wzrostową.

Czy firmy będą współpracować z naukowcami?

Na spotkaniu obecni byli m.in. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Dariusz Ostrowski, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz przedstawiciele świata biznesu nauki.

- Aby móc dalej rosnąć musimy poznać swoje możliwości i potrzeby w zakresie tworzenia innowacji. Krokiem w tę stronę, mam nadzieję, będzie niniejszy raport – uważa Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

- Współpracujemy z przedsiębiorcami, bo nie da się kształcić inżynierów bez znajomości potrzeb rynku pracy, bez kontaktu z praktykami. Ale mamy w zakresie tej współpracy jeszcze wiele do zrobienia – wskazuje w raporcie prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Wierzę, że raport pomoże i nam, czyli środowisku naukowemu, i przedsiębiorcom na wzajemne poznanie - i w efekcie - stworzenie modelu współpracy opartego na potencjale badawczym wrocławskich uczelni i instytucji naukowych, określeniu potrzeb i kapitale firmowym oraz zapewnieniu dobrych warunków dla inkubacji twórczych rozwiązań przez samorząd Wrocławia.

Po prezentacji opracowania odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział reprezentanci świata nauki i biznesu. Debata dotyczyła kondycji sektora B+R w aglomeracji wrocławskiej oraz rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami. Głównym zagadnieniem rozmowy było pytanie: Czy firmy powinny ubiegać się naukowców, czy odwrotnie? Zauważono, że zarówno środowiska akademickie, jak i biznesowe powinny bardziej otwierać się na siebie nawzajem.