Zdecydowanie spadła powierzchnia nasady ziemniaków, mniej sieje się też zbóż, to samo dotyczy buraków. Gospodarze postawili na rzepak oraz kukurydzę na ziarno.

 

Zmieniły się technologie, odmiany są odporniejsze i wydajniejsze, dlatego z mniejszego areału rolnicy zbierają więcej niż 65 lat temu. Zmieniają się też nawyki żywieniowe i potrzeby rynku. Główny Urząd Statystyczny prześledził w najnowszym raporcie użytkowanie gruntów i powierzchnie zasiewów.

 

W  1950 roku w całym kraju rolnicy posiali zboża na powierzchni 9,5 mln ha.

W minionym roku było to już 7,5 mln ha. Największy skok dotyczy ziemniaków (dane bez ogródków przydomowych), któe zajmowały w 1950 aż 2,6 mln hektarów, w 1970 roku jeszcze wiecej, bo 2,7 mln ha, ale już rok 1990 to zmniejszenie obszarów obsadzonych ziemniakami do 1,8 mln ha. W kolejnych latach ta wielkość nadal malała. W 2005 roku wynosiła 588 tys. ha, a w poprzednim sezonie 282,5 tys. ha. 

 

Zdecydowanie rośnie za to wielkość gruntów rolnych przeznaczanych w naszym kraju pod uprawę rzepaku i rzepiku. W 1950 roku zajmował 140,2 tys. ha, w 1970 roku - 287,6 tys ha, dziesieć lat później 319,8 tys ha, a już w 1990 roku - 500,4 tys ha. W kolejnych latach ta powierzchnia nadal poszerzała się, by w 2010 roku zająć już 945,5 tys ha. W ubiegłym roku rolnicy posiadli rzepak na podobnym areale - 947,1 tys ha. Częściej sieje się również kukurydzę na ziarno, które w 2015 zajęła 670,3 tys ha. We wczesniejszych latach liczby te były niższe: w 1950 - 4 tys ha, w 1980 - 16,3 tys ha, 1990 - 59 tys ha, w 2005 - 339,3 tys ha.

Źródło; GUS