Systemy jakości, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów, wsparcie ochrony i rolnictwo ekologiczne - w tych obszarach będzie kilka zmian, które zatwierdziła Komisja Europejska.

 

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości (jest to operacja w działaniu Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych) będzie dłuższe. Zostaje wydłużony do 5 lat okres pomocy. DO tej pory trwał 3 lata. W tym czasie uczestnicy poszczególnych systemów jakości będą mogli ubiegać się o refundację kosztów ponoszonych z tytułu uczestnictwa w wybranym systemie jakości.

 

Kolejny obszar, gdzie zaszły zmiany, to Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w typie operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. Maksymalna kwota pomocy będzie wyższa. To już nie 3, a 10 mln zł dla jednego beneficjenta.

 

Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie także przewiduje po zmianach nowe stawki. Zwiększeniu ulega stawka dla koni z dotychczas obowiązującej 1500 zł/szt. dla wszystkich ras na stawkę 1900 zł/szt. dla koni małopolskich i wielkopolskich oraz 1700 zł/szt. dla koni pozostałych ras objętych wsparciem, wymienia resort.

Ostatni z obszarów, gdzie pojawiły się nowosci, a które wymienia ministerstwo, jest rolnictwo ekologiczne. "Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości objęcia wsparciem w ramach działania również nowonasadzonych ekologicznych upraw sadowniczych".

_______________________________________

Zgodnie z planami łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 612 211 428 euro, w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań.