Dobrowolne zrzeszenie minimum 10 rolników ze zwolnieniami podatkowymi mają wzmocnić pozycję gospodarzy w całym łańcuchu żywnościowym. Taki cel ma przyjęty 28 lutego przez rząd projekt ustawy o spółdzielniach rolników.

Do zakładania przez rolników spółdzielni ma mobilizować system zachęt opierający się na zwolnieniach podatkowych. Te stanowią pomoc publiczną, więc projekt wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej. Spółdzielnie mają być krokiem w kierunku "zmniejszania dysproporcji rozwojowych w stosunku do regionów zurbanizowanych".

 

"Forma organizacji, jaką jest spółdzielnia sprzyja dostosowaniu produkcji do potrzeb klientów, zdobywaniu nowych rynków zbytu i obniżaniu kosztów produkcji, a w efekcie osiąganiu lepszych efektów ekonomicznych w rolnictwie oraz służy poprawie gospodarowania na obszarach wiejskich.

Rolnikom zrzeszonym w spółdzielniach łatwiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej. Dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen", przekonuje Kancelaria Premiera.

 


Do spółdzielni będą mogli należeć rolnicy, ale nie tylko. W radzie nadzorczej zasiądą jednak tylko ci pierwsi. 

 

Spółdzielnia rolników będzie dobrowolnym zrzeszeniem osób:


  • fizycznych lub prawnych, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów albo prowadzących chów lub hodowlę ryb,

  • osób fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych produktów bądź ryb.

 

Pomysłodawcy widzą w spółdzielniach następujące zadania: prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie swoich członków,  planowanie przez rolników ich produkcji rolnej, dostosowywanie jej do warunków rynkowych (ilości i jakości), koncentracja podaży produkcji swoich uczestników, organizowanie sprzedaży ich produktów, koncentracja popytu na środki do produkcji i organizowanie ich zakupu. 

 

Taka rolnicza spółdzielnia będzie także mogła przechowywać, konfekcjonować i standaryzować produkty wyprodukowane przez rolników; zajmować się sprzedażą i przetwarzaniem produktów wyprodukowanych przez rolników oraz obrotem produktami przetworzonymi, upowszechnianiem wśród swoich członków korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji lub metod gospodarki odpadami.

 

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: premier.gov.pl