Trwa kampania cukrownicza 2016/2017. W najnowszym, listopadowym raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje się, że zbiory buraków powinny zakończyć się w trzeciej dekadzie listopada.

IERiGŻ ocenia, że kampania "przebiega bez zakłóceń w korzystnych warunkach pogodowych. Słoneczna pogoda i mała ilość opadów w pierwszej części zbiorów sprzyjała dużej zawartości cukru w korzeniach, ale opady deszczu w końcu października i na początku listopada polaryzację cukru obniżą". Jeśli pogoda nie pogorszy się, to zbiory buraków w Polsce powinny wynieś ok. 2 - 2,1 mln ton. 


IERiGŻ: Produkcja będzie znacznie większa od kwoty produkcyjnej (1405,6 tys. ton) i krajowego zapotrzebowania (1705 tys. ton)

 

Zgodnie z wrześniowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego produkcja cukru w tym okresie wyniosła 273 tys. ton, podczas gdy we wrzesniu 2015 było to 10,5 tys. ton. CO spowodowało aż taki wzrost? "Powodem tego było wcześniejsze rozpoczęcie kampanii ze względu na przewidywane duże zbiory buraków cukrowych", czytamy w "Rynku Rolnym".

Ceny cukru rosną na światowym rynku, więc i u nas wzrosły. Cena cukru workowanego we wrzesniu była o 21,6% wyższa niż przed rokiem, zaś paczkowany kosztował o 32,4% więcej. "W handlu detalicznym utrzymała się tendencja wzrostowa, a średnia cena cukru we wrześniu br. wyniosła 3,12 zł/kg i była o 5,1% wyższa niż w sierpniu oraz o 30,5% wyższa niż przed rokiem", odnotowuje Instytut.

 

Źródło: IERiGŻ