Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu pierwszego tygodnia realizacji wypłat 70-procentowych zaliczek płatności bezpośrednich przekazała pieniądze 430 tys. rolnikom.

Od 17 października, kiedy zaczęła się wypłata środków, do gospodarzy powędrowało prawie 2,6 mld zł (dane z 26.10). "Ponadto do rolników trafiło 173,7 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 10,7 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016 rok. Te dwa rodzaje dopłat są również wypłacane od 17 października", odnotowuje ARiMR.   

 

System zaliczek został uruchomiony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na trudną sytuację na rynkach rolnych. Wcześniej wypłacone pieniądze mają nieco poprawić budżet producentów mleka, owoców, warzyw czy wieprzowiny. 


Do końca października rolnicy otrzymają ponad 3 mld zł, a do końca listopada ok. 9,5 mld zł.

 

Źródło: ARiMR