Wyzwania dla firm branży agro to przede wszystkim stabilne finansowanie, niedobory wody, rozwój automatyzacji - tak wynika z badania, które wśród przedsiębiorców związanych z wytwarzaniem surowców i gotowej żywności, firm świadczących usługi związane z funkcjonowaniem agrobiznesu przeprowadził AgriTechHub.

 

1/3 badanych wskazała na niejasną perspektywę finansowania polityki rolnej jako czynnik, który wpłynie na biznes. - To sygnał, że przedsiębiorcy oczekują stabilnego finansowania. W polskiej branży agro cały czas widoczny jest brak doświadczenia w biznesowym podejściu do rolnictwa - komentuje dr Maciej Pasternak, Główny Ekspert ds. B+R w AgriTech Hub. - Przejawia się to choćby w niewielkim zainteresowaniu usługami doradczymi i szkoleniowymi, jak również w niewystarczającym dostępie do branżowych platform informacyjnych.

Dodatkowo nakłada się na to również rynkowy deficyt w obszarze usług doradczych, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem rolnospożywczym, niewystarczająca ilość firm oferująca audyty technologiczne, rynkowe czy innowacyjne w obszarze nowych technologii.

Respondenci zwracają uwagę na niedostatki dostępu do wody jako głównego czynnika ograniczającego produkcję rolną, a także na rosnące niszczenie plonów przez agrofagi i choroby roślin. Przedstawiciele firm są zdania, że wpływ na ich przyszły biznes, będzie wywierał także rozwój automatyzacji i innych technologii zwiększających precyzję i wydajność zarządzania rolnictwem oraz rozwój rolnictwa precyzyjnego

Kolejny wniosek płynący z badania? 50% respondentów jest spokojnych o swój biznes w ciągu najbliższych 10 lat. Wedłuch nich zmiany czekające rolnictwo w najbliższych latach są szansą i wyzwaniem. Autorzy raportu podsumowującego badanie zaznaczają jednak: "Postrzeganie przyszłości różni się jednak w zależności od segmentu badanych. Wytwórcy produktów żywnościowych i gotowej żywności zdecydowanie mniej optymistycznie patrzą w przyszłość niż respondenci związani z pozostałymi obszarami agrobiznesu".

 

- Polskie rolnictwo jest mocno zróżnicowane na poziomie regionalnym, ale w większości województw można zaobserwować rosnący poziom przedsiębiorczości w regionach wiejskich - zaznacza dr Pasternak. - Przedsiębiorcy z rejonów rolniczych chcą wdrażać nowe technologie i innowacje, ale niestety często te plany krzyżuje brak narzędzi i wiedzy, jak ten cel osiągnąć. Na poziomie instytucjonalnym, ofertę wsparcia zapewniają Agencje Rozwoju Rolnictwa czy Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


Jako sposób reakcji na wyzwania czekające rolnictwo w przyszłości, respondenci przede wszystkim zawiązują bliższe relacje w grupach producenckich/dystrybucyjnych.

 

Dr Maciej Pasternak: - Warto zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorcy otwierają się na nowe możliwości technologiczne i biznesowe, dostępne dzięki wspólnemu działaniu w kołach producenckich, konsolidacji producentów oraz integracji wzdłuż łańcucha wartości, gdzie producenci, przetwórcy żywności oraz przykładowo firmy logistyczne – łączą siły. Wzrasta kooperacyjność wśród drobnych producentów i przetwórców, więc i tu można zaobserwować potrzebę rozwijania usług szkoleniowych skierowanych do tej grupy. 


Przyszłość rolnictwa to technologie kosmiczne, obrazowanie satelitarne, drony, roboty, IoT, aplikacje mobilne dla rolników i hodowców

 

Naukowiec przypomina też, że Polska została zakwalifikowana do krajów z ograniczonymi zasobami wodnymi. - Jeśli dodamy do tego wyniki badań, które wskazują, że rolnictwo w naszym kraju zużywa ponad 70% zasobów wody pitnej, problem staje się poważny. W tym przypadku, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii ograniczających zużycie wody, takich jak innowacyjne praktyki irygacyjne oraz systemy nawadniania, staje się działaniem koniecznym. Sposobem na rozwiązanie tych problemów mogą być również bardziej odporne na suszę odmiany roślin.

__________________________________________

Badanie (R)ewolucja Agrobiznesu przeprowadzono w okresie 10 mja  - 24 lipca 2016 wśród przedstawicieli firm branż związanych z agrobiznesem - 88 respondentów.  - Zależało nam z jednej strony na poznaniu aktualnej oceny sytuacji w sektorze rolno-spożywczym, z podziałem na specjalizacje, z drugiej zaś na informacji zwrotnej dotyczącej potrzeb w zakresie innowacji i nowych technologii – mówi Marcin Woźniak, Prezes Zarządu AgriTech Hub. 

 

- Cieszy mnie świadomość i wskazywany przez ankietowanych kierunek potrzebnych zmian w rolnictwie oraz chęć wdrażania rozwiązań technologicznych wśród producentów rolno-spożywczych. Stanowi to w mojej ocenie przykład kreatywnego i przedsiębiorczego podejścia oraz chęć wspierania rozwoju innowacji – komentuje Maciej Pasternak, Główny Ekspert ds. B+R w AgriTech Hub. Zwraca również uwagę, że na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Cały czas niezbędne jest dodatkowe wsparcie poprzez wprowadzanie usług doradczo-szkoleniowych, audytu technologicznego oraz wsparcia we wdrażaniu innowacji – dodaje.

 

Żródło: AgriTechHub