Rolnicy zyskają możliwosć ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk albo od jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, zachowując jednocześnie możliwość skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa.

 

Maksymalna wysokość dopłaty do ubezpieczenia w 2017 roku 65%. Nowe zasady będą dotyczyły najbardziej powszechnych upraw rolnych takich jak: zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Rada Ministrów przyjęła 21 marca. Podjęła też uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podaje Kancelaria Premiera.


Nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez ograniczenie ryzyka utraty przez nich przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 


  • Zgodnie z projektem, w przypadku zawarcia umowy obejmującej jeden lub kilka wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, dopłaty do składek ubezpieczenia będą przysługiwały w wysokości 65 proc. składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia.

  • Jeżeli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia – dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.

  • Nie będzie to dotyczyło upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. W przypadku tych upraw, po przekroczeniu stawek taryfowych, dopłata będzie przysługiwała do 65 proc. składki.

 

W stosunku do ubezpieczeń przyjętych w 2016 r. zaproponowane rozwiązania oznaczają poprawę procentowej stawki taryfowej ubezpieczenia dla składki z dopłatami z 3,5 lub 5 proc. do 9, 12 i 15 proc.

 

Nowe przepisy wejdą w życie z dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu rolnicy już tej wiosny będą mogli ubezpieczeń swoje uprawy na nowych zasadach. 

Źródło: premier.gov.pl