- Na całym świecie systemy ubezpieczeń rolnych są doskonalone. Z dzisiejszej dyskusji wynika, że zmiany są potrzebne także w naszym systemie. Szukamy sposobów jego upowszechnienia – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podsumowując spotkanie dotyczące właśnie ubezpieczeń rolnych.

Do spotkania doszło 27 lipca. Szef resortu rolnictwa zaprosił do rozmów przestawicieli rolników. Wspólnie mają szuakć rozwiązań umożliwiających "poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej".

 

- Będziemy prowadzić konsultacje w celu wypracowania satysfakcjonujących zmian. Chcemy doprowadzić do dalszego wzrostu liczby ubezpieczonych.

Zakładamy, że system stanie się powszechny. W pierwszym półroczu tego roku o ok. 40% zwiększyła się powierzchnia upraw ubezpieczonych. Chcemy, aby było to 70 – 80% powierzchni upraw. Wtedy będzie można powiedzieć, że system dobrze funkcjonuje – mówił Krzysztof Jurgiel.

 

Zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem umowy w sprawie dopłat, ubezpieczyły w Ij połowie 2017 roku  łącznie  1.858.507,05 ha upraw rolnych oraz zawarły 106.824 umów ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z wnioskami zakładów ubezpieczeń za pierwsze półrocze przekazano zakładom dotację na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w wysokości 171.219.120,29 zł.


Przeczytaj też: Nie trać palców w hederze czy żmijce. Najwięcej wypadków na polach i podwórzach

 

Wraz z początkiem kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy, która umożliwiła szerszej grupie producentów rolnych uzyskanie dopłat do składek ubezpieczenia w pełnej wysokości. W budżecie zarezerwowano wiekszą kwotę na ten cel. W pierwszym półroczu tego roku zawarto o ponad 17% więcej umów ubezpieczenia oraz objęto ochroną ubezpieczeniową większą o 39,2% powierzchnię upraw rolnych, niż w analogicznym okresie 2016 r., podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

_______________________________________________

Rolnik może otrzymać dopłatę z budżetu państwa - do 65% składki - z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych:


  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

 

Źródło: MRiRW