Jak już kilkukrotnie pisaliśmy, od 1 stycznia tego roku zmieniły się zasady dotyczące usuwania drzew ze swojej nieruchomości, chodzi o osoby prywatne. Co z rolnikami, których praca jest traktowana jako działalność gospodarcza?

 

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia: "Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym".

 

Przypomnijmy jeszcze raz - od początku bieżącego roku osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, i nie ma tu znaczenia jego obwód, jeżeli usunięcie jest przeprowadzane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sam rolnik jest osobą fizyczną, jeśli więc jest właścicielem działki, na której rośnie drzewo czy krzew, który chce ściąć, teoretycznie może to zrobić. Jednak działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza i tu "konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej".

 

Jak to rozumieć? Ministerstwo postanowiło wyjaśnić sytuację na przykładzie. "Usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej)".

 


Drzewo ścinane pod budowę domu nie wymaga zezwolenia, ale już w celu postawienie obory - tak

 

Są inne sytuacje, np. gdy rolnik chce przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego. Jeśli wykaże, że usuwa drzewa/krzewy właśnie po to, nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie. "Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym)".

 

Źródło: www.mos.gov.pl