28 lipca Stawy Milickie odwiedził minister środowiska Maciej Grabowski. Poznał z bliska problemy kompleksu stawów rybnych objętych jednocześnie ochroną rezerwatową, Parkiem Krajobrazowym i siecią Natura 2000.

Stawy Milickie SA zarządzają większością stawów położonych w Dolinie Baryczy, na których prowadzą hodowlę ryb i jednocześnie ponoszą koszty utrzymania licznej populacji ptaków podlegających na tym terenie szczególnej ochronie. Rozmowy z Ministrem Środowiska koncertowały się wokół tematu systemowego rozwiązania problemu utrzymania rezerwatu „Stawy Milickie”.


- Roczne straty spółki wynikające z żerowania ptaków na stawach hodowlanych to ok, 1,5 do 2 milionów złotych – mówi Sławomir Mazurek, prezes zarządu Stawy Milickie S.A.

Na spotkaniu obecny był również Jarosław Charłampowicz, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, który wspólnie z Sławomirem Mazurkiem prezentował ministrowi otwarte niedawno Centrum Turystyczno-Edukacyjne NATURUM w Rudzie Sułowskiej.

- Centrum Turystyczno-Edukacyjne NATURUM, to dobry przykład udostępnienia dla turystów obszarów cennych przyrodniczo, takich jak Stawy Milickie i Dolina Baryczy. Oferta CET to świadome działanie obliczone na skanalizowanie ruchu turystycznego i ochronę szczególnie istotnych części rezerwatu przyrody, a także stałego podnoszenia świadomości społecznej na temat tradycji rybackich i walorów przyrodniczych Stawów Milickich. Na pewno włączymy ofertę Naturum do systemu promocji prowadzonej przez DOT i będziemy wspólnie ze Spółką informować o tym wyjątkowym miejscu Dolnego Śląska – mówił Jarosław Charłampowicz, DOT.

CET Naturum w Rudzie Sułowskiej znakomicie wpisuje się w koncepcję turystyczno-edukacyjnej działalności Lasów Państwowych. Na terenie Doliny Baryczy funkcjonują, powołane przez Dyrektora Generalnego LP, dwa Leśne Kompleksy Promocyjne – Lasy Rychtalskie oraz Lasy Doliny Baryczy – wspólne zainicjowane oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie oferty turystycznej i edukacyjnej Stawów Milickich i Nadleśnictwa Milicz w sposób kompleksowy tworzą system szlaków i ścieżek turystycznych, które jednocześnie są źródłem wiedzy na temat historii i przyrody tego niezwykłego regionu.

- Stawy i otaczające je lasy oraz łąki to od setek lat jeden organizm i tylko wspólne, skoordynowane działania instytucji odpowiedzialnych za ich stan pozwalają w bezpieczny i zrównoważony sposób korzystać z ich zasobów a jednocześnie gwarantują, że w niepogorszonym stanie przekażemy je następnym pokoleniom – to nasza misja i nasze wyzwanie – mówi Roman Palewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz.