Trwa kolejny nabór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działanie z PROW 2014-2020. Tym razem "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". W 2017 roku wnioski można składać do 3 sierpnia.

 

Formularze można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. "To już kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie", wyjaśnia Agencja.

 

Wsparcie, o którym mowa ma postać refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Maksymalna kwota związana z przetwarzaniem produktów rolnych to 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym ARiMR zaznacza, że minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.


W 2017 roku wnioski można składać od 5 lipca do 3 sierpnia. 

 

Chcecie skorzystać z tej pomocy? Oto warunki. "Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych". Sprawdź, jaka działalność jest objęta wsparciem.  

 

Za co można dostać punkty, które zdecydują o kolejności przysługiwania wsparcia? 


  • innowacyjność operacji (5 pkt);

  • wiek ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt);

  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt);

  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);

  • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt);

  • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt);

  • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

 

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:


  • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;

  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

  • nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

Wyniki naboru, w postaci listy uczestników naboru, prezes ARiMR poda najpóźniej 90 dni od zakończenia przyjmowania wniosków. Listy pojawią się na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Szczegóły dotyczące programu.