Zmieniają się rolnicze realia, zmienić się muszą i przepisy. Prezydent podpisał ustawę z 21 października o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W uzasadnieniu czytamy: "Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wynikających z doświadczeń z pierwszych lat stosowania systemu wsparcia, a także związanych z koniecznością dostosowania warunków przyznawania płatności związanej z produkcją w sektorze buraków cukrowych do zmienionych unijnych uwarunkowań prawnych".

 

Najbliższy sezon przyniesie nowe warunki w zasadach uprawy buraków cukrowych, co wiąże się z planowanym zniesieniem kwotowania produkcji cukru w Unii Europejskiej od października 2017 r. Teraz płatności będą przysługiwały do całej powierzchni, a nie jedynie do objętej umową (powierzchni tzw. upraw kwotowych). 

 

Od 2017 roku wsparcie dla upraw roślin wysokobiałkowych zostanie zastąpione przez: płatności do upraw roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. Nie będzie już dopłat do malin, co jest argumentowane oprawą opłacalności ich produkcji, zostaje dopłata do truskawek. Przypominamy również, że w przypadku zwierząt zmniejsza się liczba - rolnik otrzyma wsparcie do 20 sztuk bydła i 20 sztuk krów (do tej pory było to 30 sztuk). Prostsza ma być procedura ubiegania się o wsparcie do hodowli owiec i kóz.

 

Inna zmiana wprowadzona nowelizacją to możliwość wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw w przypadku powiększenia gospodarstwa w wyniku nabycia spadku lub przejęcia gospodarstwa.

 


Więcej o zmianach pisaliśmy tu: Będzie 6 zmian w systemie płatności do produkcji na lata 2017-2020

 

Źródło: prezydent.pl