Rolników korzystających z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 czekają zmiany związane z wyborem oferty w trybie konkurencyjnym. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w trakcie przygotowania specjalnego portalu, na którym beneficjenci PROWu będą musieli zamieszczać zapytania ofertowe, czyli składać ofertę na wykonanie usługi lub zakup maszyn i urządzeń.

Jak zapowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, portal zostanie uruchomiony przed 18 marca, natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem, zostaną opublikowane szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz wiadomości o tym, jak uzyskać uprawnienia do zalogowania się w portalu.

ZOBACZ: Program Strefa Agro: kłopoty dwóch firm, ogromne czynsze za dzierżawy ziemi

Co istotne, od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców czy też dostawców, zostanie zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

 

Przypomnijmy, że obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych. A zatem są to:


  • wnioskodawcy i beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tysięcy złotych netto;

  • wnioskodawcy i beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tysięcy złotych netto i zamówień o wartości poniżej 30 tysięcy euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

  •  

Osoby, których sprawy zakończyły się zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed 18 stycznia stosują się do zasad konkurencyjności, które wynikają
z umowy o przyznaniu pomocy.