Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Wnioski będzie można składać od 27 grudnia  do 25 stycznia przyszłego roku za pośrednictwem biur powiatowych agencji lub wysyłając rejestrowaną przesyłką pocztową do oddziału regionalnego w Kielcach.

 

O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez przynajmniej jedną z klęsk żywiołowych: powódź, nawałnice, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Wsparcie dotyczy klęsk, które dotknęły gospodarstwa w 2015 i 2016 roku. Dokumentem, który należy dołączyć do wniosku jest protokół szacowania strat, który rolnik otrzymał po zgłoszeniu szkody i oszacowaniu szkód przez gminną komisję.  

 

Kwota wsparcia uzależniona będzie od wielkości szkód powstałych w gospodarstwie. - Bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 roku, złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 roku, jak i w 2016 roku, oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku – podkreśla Małgorzata Erlich - Smurzyńska, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Kielcach.

 

Jak informuje, wielkość pomocy nie może przekroczyć wartości szkód w składnikach gospodarstwa, których odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tych składników. 

 

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, nie może przekroczyć 300 000 złotych oraz do poziomu 80 procent kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 złotych.