Rolnicy ocenili sytuację swoich gospodarstw, opłacalność produkcji, popyt na produkty rolne - dane zebrał Główny Urząd Statystyczny. Sprawdźcie, jakie nastroje panują na polskiej wsi. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Nie jest różowo. Połowa tego roku została kiepsko oceniona przez respondentów. Pesymistyczne wyglądają też prognozy na drugą połowę 2016. Pocieszenie w tym, że wyniki badania są najmniej pesymistyczne w zestawieniu z wynikami trzech poprzednich edycji.

 

Prawie trzy czwarte badanych uznało bieżącą (czerwiec 2016) sytuację swoich gospodarstw rolnych za normalną, jak na tę porę roku lub dobrą.

Pozytywnie oceniono też  zapotrzebowania na produkty rolne. Niestety, gorzej z przewidywanymi zmianami opłacalności produkcji i popytu na produkty rolne w II półroczu. W tych kwestiach nastroje były jednak mniej ponure niż w 2015 - wskazują eksperci GUS-u.

 

Rolnicy, którzy oceniali zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów, częściej określali ją jako niekorzystną. 

 


Częściej skarżyli się producenci produktów roślinnych niż zwierzęcych