Po negatywnie ocenianym 2016 roku, firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych liczą na poprawę koniunktury i kondycji swoich przedsiębiorstw. Do przewagi wróciły pozytywne nastroje.

"Wartość indeksu jeszcze nigdy w historii badania nie była na tak wysokim poziomie. To tym bardziej pokazuje jak ciężki był miniony rok dla branży maszyn i urządzeń i jak bardzo przedsiębiorcy liczą na poprawę w bieżącym roku". Tak wynika z raportu dotyczącego badań na temat nastrojów w branży rolniczej w Polsce, które zostało przeprowadzone przez Polską Izbę Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych na przełomie lutego i marca 2017


W stosunku do zeszłego roku zwiększa się liczba firm planujących w najbliższym czasie inwestycje.

 

Obecnie 46% firm należących do Polskiej Izby Gospodarczej maszyn i Urządzeń Rolniczych deklaruje, że w najbliższym czasie zamierza inwestować. Jeszcze pół roku temu było to 37%. W całej branży inwestycje przewiduje ponad 60% firm z branży. "Jednocześnie obserwujemy znaczny spadek deklaracji dotyczących rezygnacji z wcześniej zaplanowanych inwestycji. W sierpniu 2016 co czwarta firma rezygnowała z inwestycji, obecnie takich wskazań jest poniżej 15%".

 

Miniony rok był dla branży trudny, teraz jej większość oczekuje poprawy. "W zeszłym roku ten poziom oscylował od 4% w lutym do nieco ponad 7% w sierpniu. Około 40% firm prezentuje umiarkowany optymizm spodziewając się podobnego poziomu sprzedaży jak w roku 2016".


O ile w 2015 i 2016 r firmy oceniały pozytywnie minione lata działalności, tak obecnie ta tendencja zupełnie się odwróciła.

 


  • Ponad 67% firm z branży biorących udział w badaniu uznała rok 2016 za gorszy i zdecydowanie gorszy od poprzedniego. Jeszcze bardziej negatywnie miniony rok oceniły firmy należące do PIGMIUR i tu aż 80% firm wystawiło negatywne oceny uznając, że rok 2016 był dla nich gorszy niż rok 2015. 

  • Zdecydowana większość firm uważa, że ogólne warunki prowadzenia biznesu w Polsce są trudne, a otoczenie biznesu w postaci administracji państwowej, urzędów itp. nie sprzyja rozwojowi biznesu.

  • W przypadku firm zrzeszonych w Izbie aż 68,8% firm uważa, że ogólne warunki przeszkadzają w rozwoju biznesu w stopniu niewielkim lub zdecydowanym. Dla wszystkich z firm z branży wynik ten to 62,6%. W obu przypadkach jest to wynik zbliżony do tego sprzed roku kiedy to podobne zdanie miało 66% badanych firm.

 

Źródło: informacja prasowa