W najbliższy poniedziałek, 11 lipca kończy się czas na składanie wniosków o płatności bezpośrednie 2016 zmniejszone o 1% za każdy roboczy dzień poślizgu po 15 czerwca. Do tej pory 1,345 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Podstawowy termin naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (i tak wydłużony w tym roku o miesiąc) skończył się 15 czerwca. Jeszcze do 11 lipca rolnicy mogą ubiegać się o pomniejszoną z tytułu spóźnienia płatność za bieżący rok. 

 

Wypełnione formularze można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania - lub wypełnić zamieszczony na portalu internetowym ARiMR  e-wniosek. Nie przegap ostatniego momentu na uzyskanie dopłat bezpośrednich z PROW 2014-2020.