To ostatni moment na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie 2017, by otrzymać dopłaty w pełnej wysokości. Czas wydłużonego naboru kończy się 31 maja.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła godziny pracy swoich biur powiatowych - są otwarte od 6:00 do 20:00. Wydłużone pory pracy obowiązują już od poniedziałku. "Do 30 maja zarejestrowano 1,276 mln takich wniosków, co stanowi 94,45 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.", podaje ARiMR.

 

Nie wszyscy zdążą dostarczyć do Agencji wnioski do 31 maja, ale będą mogli zrobić to jeszcze do 26 czerwca, choć przyznana kwota będzie pomniejszona o 1% za każdy roboczy dzień spóźnienia.

Jednocześnie trwa wypłata środków płatności bezpośrednich ubiegłorocznego naboru. Do 30 maja 2017 r. ARiMR wypłaciła rolnikom 14,022 mld zł (96,01% szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016).

 

"To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 30 maja kwota jest wyższa o ponad 1,79 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015", wyjaśnia Agencja.

 

Już niebawem, bo 29 czerwca rozpocznie się nabór wniosków i potrwa do 28 lipca na modernizację gospodarstw rolnych. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:


  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;

  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;

  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Co ważne, limitów pomocy nie można łączyć.