- Dziś na konta polskich rolników wpłynie pierwsza transza pomocy suszowej, którą zapowiedzieliśmy 31 sierpnia - zapowiedział w piątek 16 października o 11:00 podczas konferencji prasowej Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ta pierwsza część to 200 z 450 mln zł, jakie zarezerwowano na wsparcie po suszy i związanych z nią stratach. - Jeszcze przyszłym tygodniu cała pula środków przeznaczonych na ten cel zostanie rolnikom wypłacona - mówi Sawicki. 

 

- Chcę przypomnieć także, że oprócz tych środków mamy dodatkową pomoc suszową skierowaną do rolników-producentów mleka. To jest 29 mln euro i także 3 wnioski w Komisji Europejskiej ws.

ustanowienia dodatkowego programu pomocy dla polskich rolników w związku z suszą. Pierwszy wniosek był składany jeszcze 14 sierpnia, później ponawiany na początku września i teraz po Radzie Ministrów wrześniowej złożyliśmy wspólnie w Austrią i Rumunią kolejny trzeci wniosek i mam nadzieję, że będzie on niebawem pozytywnie rozpatrzony - relacjonuje szef resortu rolnictwa. 

 


Przeczytaj też: Już wypłacają zaliczki dopłat bezpośrednich. W Kujawsko-Pomorskim dla 41 tys. rolników

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła weryfikację wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy. Gospodarze mogli skłądać wnioski do 30 września. Łącznie doatrło ich do ARiMR 174 tysiące. W sumie kwota, o jaką wnioskowali rolnicy jest wyższa od tej zaplanowanej w budżecie. "Dlatego, aby wszyscy poszkodowani mogli dostać wsparcie finansowe, konieczne było zastosowanie współczynnika korygującego, który wynosi 0,81", podaje Agencja.

 

Obecnie kierownicy powiatowych biur wydają decyzję administracyjne w sprawie przyznawania pomocy.