"Założono elastyczne rozwiązania dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od rozmnożeń własnych", przekazuje Kancelaria Premiera. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, który przedłożył rządowi minister rolnictwa.

Uwaga rolnicy, niebawem wejdą w życie nowe rozwiązania  dotyczące nasion. Zmieni się relacja między hodowcami, organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych i organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, a chodzi o pobieranie opłat związanych z wykorzystaniem we własnym gospodarstwie do siewu materiału ze zbioru odmiany chronionej krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych). "Rolnicy od lat domagali się zmiany skomplikowanego i uciążliwego systemu pobierania opłat".

 


Hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu wybranych przez siebie odmian chronionych – bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych.

 

Powołując się na rekomendację Izb Rolniczych kancelaria informuje o przyjętej możliwości jednorazowego pobierania opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Posiadacze gruntów rolnych nie będą już mieli obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji, dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru. Zniknie również możliwość przeprowadzenia kontroli przez hodowcę albo organizację hodowców u posiadaczy gruntów rolnych.

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych: "Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na konieczność ograniczenia nadającego hodowcom, bądź organizacjom hodowców, prawa do kontroli zgodności informacji uzyskanych na temat obrotu materiałem siewnym, ponieważ niedopuszczalnym jest, aby spółka z o.o., w której podmiotami są też hodowcy zagraniczni była uprawniona do przeprowadzania kontroli u rolników, gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, wysyłania listów i zapytań nt. zasiewów".

 

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: premier.gov.pl, KRIR