W hotelu Rzeszów zakończyła się już trzydniowa konferencja Agencji Płatniczych państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Najwięcej uwagi uczestnicy poświęcili różnym propozycjom uproszczenia procedur wsparcia dla młodych rolników.

 

Podczas ożywionych dyskusji, w których dominowali przedstawiciele z Polski, Czech i Słowacji  zgłaszano różnorodne propozycje ułatwień w sięganiu po unijne wsparcie dla młodych rolników, a także dla małych gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W założeniach chodziło o wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania PROW 2014-2020 w obecnym okresie finansowania przez agencje płatnicze z ww.

siedmiu krajów z naszej części Europy. Temat okazał się bardziej szeroki niż początkowo przypuszczano. Mówiono nie tylko o uproszczeniu procedur, czy skutecznym przeciwdziałaniu wyłudzeniom (takie też się zdarzają), ale także pobudzaniu efektywności i innowacyjności w rolnictwie. Uczestnicy konferencji skupiali się na potrzebie wsparcia dla młodych rolników. Takie działanie wydaje się logiczne i najbardziej perspektywiczne. Przy okazji okazało się, że średni wiek rolnika w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej. Polska należy też do krajów, w których jest największy udział rolników do 35 roku życia, kierujących gospodarstwami, bo 12,1 proc. i Austrii 10,9 proc. Najwięcej osób starszych w prowadzi gospodarstwa w Portugali - 50,1 proc., Rumunii - 41 proc. i Cyprze - 40 proc. W Rumunii średni wiek rolnika wynosi on 41 lat, a na Słowacji i w Czechach po 55 lat.

 

Uczestnicy zdecydowali, że podjęte w Rzeszowie tematy mają być kontynuowane na kolejnych spotkaniach. Konferencję w Rzeszowie zorganizowano w ramach trwającej do czerwca polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Jej organizatorem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.