W Brukseli spotkali się unijni ministrowie rolnictwa. Polskę reprezentował Krzysztof Jurgiel. Co prawda nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące polskiego wniosku o refundacje, ale pojawił sie silny głos postulujący rozwiązania długofalowe.

 

Wśród kilku omawianych punktów znalazł się zgłoszony przez Polskę, a dotyczący sytuacji na rynku wieprzowiny. - Przedstawiłem informacje na temat sytuacji w Poslce, jeśli chodzi o rynek wieprzowiny, wskazując na dalszy spadek cen w grudniu w stosunku do listopada, października o ok. 10%, co powoduje bardzo trudną sytuacje na tym rynku - mówił po spotkaniu Krzosztof Jurgiel. 

 

Podczas dyskusji 11 państw członkowskich UE poparło wniosek Polski, 3 były przeciwne (Niemcy, Holandia i Francja), relacjonował szef polskiego resortu rolnictwa i zaznaczał, że kraje opowiadające się przeciwko refunacji eksportowej, wskazywały na to, że trzeba znaleźć rozwiązania długofalowe dla tego problemu. 

 

Komisarz Hogan przypomniał, że jest realizowany tzw.

pakiet Hogana, czyli 420 mln euro na zarządzanie ryzykiem związanym z mlekiem i wieprzowiną. - Polska realizuje ten instrument. Do końca grudnia przekażemy informacje dotyczące zasad wypłacania rekompensat - wyjaśniał Jurgiel.  Przywował także rozpoczynające się 4 stycznia drugie działanie - wdrażanie prywatnego przechowywanie. - Taki instrument zdaniem komisji spowoduje, ze ceny mięsa wzrosną - streszcza polski minister.

 


Komisja włączyła się w poszukiwanie rynków zewnętrznych, które umożliwią przyspieszenie eksportu. 

 

 

Źródło: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/