Pogłowie krów w kraju spada. Wyjątkiem jest województwo podlaskie. Tylko tutaj nie ubyło w ostatnim półroczu krów.

Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o 1,8 proc. (o 102,1 tys. sztuk) niż przed rokiem. Jednak jeśli porównamy ją do czerwca minionego roku, okaże się o 3,3 proc. niższa. Natomiast jeśli przyjrzymy się samemu pogłowiu krów, zobaczymy, że w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku spadek wyniósł 4,2 proc. (do poziomu 2 302,8 tys. sztuk). W porównaniu do czerwca 2015 r.

pogłowie było niższe o 5,8 proc. Według danych GUS w grudniu 2015 roku pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 134,1 tys. sztuk, prawie o 113,7 tys. sztuk (5,1 proc.) mniej niż w grudniu 2014 roku. W stosunku do czerwca 2015 roku pogłowie krów mlecznych spadło o 145,1 tys. sztuk, tj. o 6,4 proc.


Spadek pogłowia krów mlecznych został odnotowany w 15 województwach (największy w woj. dolnośląskim, najmniejszy w woj. świętokrzyskim). Liczba krów mlecznych wzrosła jedynie w województwie podlaskim – o 0,2 proc.

 

Więcej krów pod oceną

W Polsce ciągle jest bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw utrzymujących krowy (powyżej 16. miesiąca). Najwięcej znajduje się ich w gospodarstwach średnich, posiadających od 11 do 30 sztuk. W porównaniu z rokiem 2014 zwierząt tych ubyło w gospodarstwach małych na rzecz stad mających do 50 i do 100 sztuk.

Choć pogłowie krów mlecznych spada, zainteresowanie oceną wartości użytkowej zwierząt rośnie. W styczniu 2016 roku ocenie zostało poddanych 759 946 krów, z 20 061 obór.

Skup rośnie

Jesienią minionego roku odnotowano spadek skupu mleka. Wynikał on jednak z sezonowości. Już w grudniu skup ponownie zaczął rosnąć. Podobnie było również w styczniu tego roku – według danych GUS do podmiotów skupujących dostarczono 886,9 mln litrów, tj. o 7,6 proc. więcej w porównaniu ze styczniem 2015 roku oraz o 2,2 proc. więcej od skupu w grudniu 2015 roku.

Najwięcej mleka (według siedziby producenta) skupiono w woj. mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. Najmniej natomiast w województwie lubuskim, podkarpackim, oraz małopolskim (10,1 mln l).

Produkcja mleka wzrosła również w Unii Europejskiej.

Ceny spadają


Niestety, ceny mleka są coraz niższe. W Polsce tendencja spadkowa cen skupu mleka utrzymuje się od początku 2014 roku. Główną przyczyną takiej sytuacji jest zwiększona podaż surowca oraz ograniczony popyt eksportowy na produkty mleczarskie ze strony rynku chińskiego i rosyjskie embargo. Spadek cen mleka odnotowano również w styczniu bieżącego roku. Średnia cena ukształtowała się na poziomie 111,80 zł/1 hl i była o 1 proc. niższa niż w grudniu ubiegłego roku i o 8,5 proc.  niższa od ceny w analogicznym okresie 2015 roku.

 

W styczniu 2016 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego – 102,12 zł/hl, świętokrzyskiego – 103,96 zł/hl oraz podkarpackiego – 105,43 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim – 118,45 zł/hl, lubuskim – 118,34 zł/hl oraz warmińsko-mazurskim – 113,96 zł/hl. Najbliżej średniej krajowej znalazły się województwa: mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz lubelskie.

 Ceny mleka w krajach Unii Europejskiej

Również w EU odnotowano spadek cen. W grudniu minionego roku średnia cena mleka w Unii Europejskiej – 28 wynosiła 30,47 EUR/100 kg i była o 1,01 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o 7,9 proc. niższa niż w listopadzie 2014 roku. Średnia ważona cena mleka w starych krajach członkowskich w grudniu ukształtowała się na poziomie 31,03 EUR/100 kg i była o 2,52 proc. niższa niż w listopadzie i o 7,5 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Pięciu największych unijnych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Polska) w grudniu minionego roku średnio płaciło 30,00 EUR/100 kg – o 1,4 proc. mniej niż listopadzie.

Na podstawie raportu „Rynek Mleka” przygotowanego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Barbara Kociakowska