Funkcji prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie pełni już Artur Brzóska. We wtorek 8 grudnia pełniącą obowiązki prezesa została dotychczasowa zastępczyni.

Od wczoraj za KRUS odpowiada Janina Pszczółkowska.

 

"Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztofa Jurgiela, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła Janinie Pszczółkowskiej - I Zastępcy Prezesa Kasy - pełnienie obowiązków Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do czasu powołania Prezesa KRUS", podaje ministerstwo.

 

Dzień wcześniej wymiana nastąpiła na stanowisku prezesa Agencji Rynku Rolnego, kilka dni temu także w Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Akt powołania wręczył 8 grudnia podsekretarz stanu MRiRW, Rafał Romanowski.


Przeczytaj też: Agencja Nieruchomości Rolnych wznawia przetargi na dzierżawę

 

Źródło minrol.gov.pl