We wtorek 17 listopada zakończył się prowadzony od 19 października nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w 3 działaniach: rozwój produkcji prsiat, mleka krowiego i bydła mięsnego.

 

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tej pory trafiło 2472  wniosków o taką pomoc, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie 955,72 mln zł wsparcia (dane z 26.11.2015). W najbliższych dniach napłyną jeszcze te wysłane pocztą. 

 

Kolejnym etapem będzie rozpatrywanie wniosków i poddanie ich ocenie punktowej. W pierwszej kolejności środki trafią to tych rolników, którzy uzyskają najwięcej punktów. Pod uwagę bierze się  m.in.

wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego.

"ARiMR przygotuje w ramach każdego naboru dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy. Jedną dla rolników z województwa mazowieckiego, a drugą dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR w ciągu 90 dni od zakończenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy", informuje Agencja.

 

 

Źródło: arimr.gov.pl