Do tej pory ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi w celu ustabilizowania sytuacji na rynku trzody chlewnej po informacjach od producentów skierowało pismo do prezesa UOKiK-u o zbadania sprawy. A rolnicy podnosili kwestię niskich cen i jednoczesnego dużego importu wieprzowiny na polski rynek, wskazywali na płacenie wyższych cen dostawcom zagranicznym i gorszą jakość tego mięsa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta na sprawdzić czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa. Służby inspekcyjne mają za zadanie zweryfikować te głosy. Minister Krzysztof Jurgiel w piśmie do Phila Hogana pisze na temat stabilizacji na rynku wieprzowiny. To działania, jakie resort rolnictwa do tej pory podjął w kwestii problemów na rynku trzody. Planuje kolejne. 


Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny od 4 stycznia. Polska wnosi o przyspieszenie terminu.

 

Resort postuluje aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. "Minister zwraca uwagę, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego, gdyż w innym przypadku problem nie zostanie rozwiązany, a jedynie przesunięty w czasie", podaje MRiRW.

 

Na czym mają polegać kolejne kroki ministerstwa? 


 • Zwiększeniu nadzoru w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Zintentysyfikowaniu rozmów nt. dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. na rynkach: japońskim, południowokoreańskim i chińskim.

 • Wsparciu producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej.

 • Zminimalizowaniu skutków ASF dla producentów trzody chlewnej.

 • Przygotowaniu propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.

 • Poprawie efektywności wykorzystania funduszu promocji.

 

Ministerstwo przygotowało też 7 punktów programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej:


 1. Rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego (dofinansowanie programu hodowlanego dla instytutów np. Instytutu Zootechniki, które powinny odsprzedawać materiał po preferencyjnych cenach).

 2. Uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW.

 3. Powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW.

 4. Utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.

 5. Uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników.

 6. Uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej.

 7. Podniesienie jakości doradztwa dla rolników – szeroko zakrojona akcja wyjazdów studyjnych (warsztaty powinny być elementem finansowanym z PROW, ale jednocześnie obowiązkowym przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne), połączonych z pozyskiwaniem know-how w zakresie nowoczesnych metod hodowli, żywienia i budowy budynków.

 

Źródło: minrol.gov.pl