Nieznaczny wzrost składki ubezpieczenia zdrowotnego KRUS w I kwartale 2016 roku. Ile wyniesie?

Wraz z początkiem Nowego Roku w w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weszła w życie nowa stawka ubezpieczenia zdrowotnego, czyli chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego.  W I kwartale 2016 roku podstawowa stawka ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 42 zł  miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu (rolnik i domownicy). Osoby objęte tym ubezpieczeniem nawniosek w ograniczonym zakresie opłacają 14 zł miesięcznie, czyli 1/3 pełnej składki.


Stawka ubezpieczenia KRUS wynosi 42 zł/mc

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne  o powierzchni powyżej  50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie musiał opłacić oprócz podstawowej składki zdrowotnej również  dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wynoszącą odpowiednio: 106 zł dla gospodarstw rolnych o powierzchni od 50 do 100 ha przeliczeniowych, 211 zł (100-150 ha), 317 zł (150-300 ha) i 423 zł (powyżej 300 ha przeliczeniowych). Termin uiszczania należnych składek zdrowotnych za I kwartał 2016 r. upływa dokładnie 31 stycznia.

Warto też pamiętać, że podstawowa składka ubezpieczenia emerytalno-rentowego wynosi dla wszystkich grup rolników 88 zł miesięcznie. Łącznie należy uiścić odpowiednio: 390 zł (gospodarstwo rolne do 50 ha), 708 zł (50-100 ha), 1.023 zł (100-150 ha), 1.341 zł (150-300 ha) i 1.659 zł (gospodarstwa powyżej 300 ha).