Poręczenia Agencji dotyczą 80 i 100 proc. wartości kredytu dla studentów z obszarów wiejskich.

- Wielu studentów, którzy przyjechali na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin - tłumaczą pracownicy Agencji. - Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe swoich rodziców. Z różnych opracowań wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. 

Dlatego ARiMR pomaga najbiedniejszym w w zdobyciu wyższego wykształcenia. 


- Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polega w tym przypadku na udzielaniu poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich - czytamy. 

Jak w przypadku innych kredytów, banki oczekują przed udzieleniem kredytu studentowi zabezpieczeń ich spłaty. I tu pojawia się pole do popisu dla państwa. ARiMR od 14 lat poręcza kredyty na naukę studentom z obszarów wiejskich. Z pomocy już skorzystało ponad 5000 młodych ludzi. 

Poręczenia Agencji udzielane są do 80 lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. 
100 proc. kwoty Agencja poręczy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 600 zł. 

- Poręczenia udzielane są bezpłatnie i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu - tłumaczy ARiMR. 

Dokąd po kredyt studencki? Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości i SGB-Bankiem. Wnioski o kredyt można składać w tych bankach do 15 listopada. Muszą być zgodne z wzorem określonym przez agencję.

Do wniosku student musi załączyć: 
- dokumenty pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta, 
- zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi, 
- prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco. 

Student musi również podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Premiowani w otrzymaniu poręczeń są osoby, w których rodzinie dochód nie przekracza 600 zł na osobę. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej ARiMR.