Hodowco, zaproponowano zmiany w ustawie o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Polecamy również: Agro wieści tygodnia: ASF atakuje świnie, ostatnie chwile na wnioski o dopłaty

Według projektu, to hodowca ma decydować, czy zwierzę zostanie oznakowane tatuażem czy kolczykiem. W przypadku tego drugiego, w projekcie nie ma słowa o tym, aby nadal miał był zakładany wyłącznie w lewej małżowinie usznej. Świnia musi być oznakowana przed opuszczeniem siedziby stada, w której się urodziła, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od urodzenia.

 

Odpaść ma obowiązek zgłaszania dodatkowego oznakowania świń do biura ARiMR. Nowe przepisy mają też znieść obowiązek dokonywania, raz w roku, spisu zwierząt w siedzibie stada dla bydła. W przypadku świń, zachowany ma zostać spis ich liczby w danym stadzie.

 


Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

 

Kolejna kwestia, koniowate. Mowa o rejestrowaniu dokumentów identyfikacyjnych wydanych przez podmioty na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego (informacje zawarte we wnioskach, bez tłumaczeń tych dokumentów przez tłumaczy przysięgłych).

 

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od momentu ogłoszenia.

 

Źródło: Sejm