Nasz rząd, jak żaden poprzedni, ma dokładnie opisaną politykę rolną, która jest spójna z polityką wobec obszarów wiejskich - mówił Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas podsumowania roku rządów PiS.

Premier Beata Szydło podsumowała 15 listopada pierwszy rok sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. W jej wystąpieniu pojawiło się m.in. rolnictwo: -Dbamy o rolnictwo - chronimy polską ziemię, polskie produkty, otwieramy rynki zbytu na polskie towary - mówiła. Szerzej to, co wydarzyło się w tym sektorze gospodarki sprawozdawał Krzysztof Jurgiel, szef resortu. - Trwa kryzys na rynkach rolnych. W wyniku starań na forum UE do polskich rolników trafiło ponad 300 mln złotych - przypominał. 

 

Zdaniem ministra po raz pierwszy od 1989 roku rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich zostały postawione tak wysoko w hierarchii państwa. W jego wystąpieniu znalazła się informacja o dopłatach do ubezpieczeń rolnych, na które tej jesieni zabrakło pieniędzy, a rolnicy wstrzymali się z ubezpieczeniem swoich ozimin. - Rząd przyjął projekt ustawy o ubezpieczeniu roślin uprawnych i zwierząt. Na jej mocy przeznaczymy 917 mln zł na uzupełnienie składki - mówił kolejny raz Jurgiel. 


Jurgiel: Chcemy wzmocnić pozycję rolnika w łańcuchu dostaw żywności

Minister przypominał także o niegotowym do działania systemie informatycznym do obsługi płatności w ARiMR, kiedy zaczynał pracę w tym resorcie. Problem udało się jednak rozwiązać i pieniądze trafiły do rolników, teraz są wypłacane zaliczki płatności bezpośrednich 2016. Inną z pilnych kwestii w momencie obejmowania przez Jurgiela ministerstwa rolnictwa były regulacje dotyczące obrotu ziemią. - Dziś nowe przepisy prawne skutecznie wyeliminowały ten problem i jednocześnie zahamowały galopujące ceny ziemi rolnej – powiedział szef resortu.

 

Zapowiadał również: - Wkrótce zostanie wdrożona, długo oczekiwana przez rolników i konsumentów, ustawa która ułatwi sprzedaż żywności przez rolników.

 

- Wielkim, cywilizacyjnym krokiem naprzód jest to, że przywracamy właśnie na polską wieś polskie państwo poprzez na przykład odtwarzanie zamkniętych przez naszych poprzedników, przez rząd Platformy i PSL-u, posterunków policji - powiedziała premier. Przywracamy na polską wieś polskie państwo – podkreśliła Beata Szydło. 


Wspieramy rolników w ich działalności, promujemy polską, zdrową żywność

 

- W rolnictwie perspektywa jednego roku to bardzo niewiele. Nasz program rozłożony jest na wiele lat. Dotrzymujemy słowa wypełniając obietnice wyborcze. Udowadniamy to czynami, a nie słowami - zapewniał Krzysztof Jurgiel.