Na wsi i w mieście jajek jemy niemal tyle samo. Osoba żyjąca w gospodarstwie domowym na wsi spożywa miesięcznie przeciętnie zaledwie niecałe jajo więcej od osoby w gospodarstwie domowym w mieście.

W Polsce zjadamy średnio ok. 160 jaj w ciągu roku w różnej postaci. To mniej niż wkrajach Europy Zachdoniej, gdzie roczne przeciętne spożycie wynosi aż 240 jaj. 


 W naszym kraju rocznie produkuje się ponad 9 mld sztuk jaj konsumpcyjnych, z czego ok. 40 proc. trafia na rynki zagraniczne, głównie do Niemiec, Holandii, Włoch i Czech.

 

Według Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ BNP Paribas) poziom konsumpcji jaj w Polsce może wiązać się z ich cenami, które w porównaniu do cen w Europie Zachodniej są relatywnie wysokie, z to z powodu wciąż wyższych dochodów zachodnich sąsiadów.

Jeśli spojrzymy na wschodnich sąsiadów, to z kolei okaże się, że wymogi dotyczące warunków utrzymania kur niosek są mniej restrykcyjne niż w Polsce, co przekłada się na ich niskie ceny. Autorzy analizy sytuacji na rynku jaj wskazują również, że za naszymi wschodnimi granicami "udział jaj pochodzących z produkcji we własnych gospodarstwach jest również na wyższym poziomie niż w Polsce".

 

Na wysokie ceny jako powód mniejszej konsumpcji jaj w Polsce wskazuje także w marcowym "Rynku Rolnym" Grzegorz Dybowski: "Bardzo wysokie ceny detaliczne jaj w latach 2012 i 2013 znalazły odzwierciedlenie w spadku ich konsumpcji bezpośredniej. Przeciętne miesięczne spożycie jaj na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych obniżyło się w 2014 r. o 1,1% w porównaniu do 2013 r. i o ok. 4% w porównaniu z rokiem 2011. W pierwszym kwartale 2015 r. konsumpcja jaj w gospodarstwach domowych zwiększyła się o 3,9%", czytamy w publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


W Polsce jemy o 33% mniej jajek niż na Zachodzie

 

Po analizie danych pochodzących z budżetów gospodarstw domowych, które dotyczą konsumpcji jaj w gospodarstwach domowych, autorzy wyciągnęli takie wnioski: - W 2014 r. najwyższym poziomem konsumpcji charakteryzowały się gospodarstwa emerytów i rencistów, gdzie przeciętne miesięczne spożycie jaj na jedną osobę wyniosło ponad 15,5 sztuki i było aż o 29 proc. wyższe od przeciętnej w gospodarstwach domowych. Znacznie więcej jaj, aż o 21 proc. konsumowały też osoby w gospodarstwach domowych rolników, które w większości pozyskują je z własnego gospodarstwa – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

- Wyższe spożycie jaj wśród emerytów i rencistów oraz rolników jest prawdopodobnie wynikiem większego ich wykorzystania do wypieków ciast i innych produktów zbożowych. Za to najniższym poziomem spożycia (o 15 proc. od średniej krajowej) charakteryzowały się osoby, które prowadzą własną działalność – dodaje. Wyrzykowski.

 

Nasze zainteresowanie jajkami na talerzach jest różne zależnie od regionu. I tak wskazuje się na województwa łódzkie, świetokrzyskie, lubelskie i podkarpackie, gdzie w gospodarstwach domowych spożycie jaj jest o kilkanaście (13-17) procent większe od średniej krajowej. 

 

Z raportu "Rynek Rolny" (marzec 2016) Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

 

"W lutym 2016 r. przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych sprzedawanych przez zakłady pakujące wyniosła 33,83 zł/100 sztuk i była o 0,7% niższa niż przed miesiącem i o 2,8% niższa niż przed rokiem", podaje Grzegorz Dybowski. Dalej pisze: "Przeciętna opłacalność produkcji jaj konsumpcyjnych poprawiła się w 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Średnie ceny jaj uzyskiwane przez producentów wzrosły o 1,4%".

 

Źródło: informacja prasowa BGŻ BNP Paribas